Press "Enter" to skip to content

Valsts augstskolās mācībām jāļauj izmantot krievu valodu

– Pašlaik Augstskolu likums ļauj mācībām izmantot Eiropas Savienības oficiālās valodas programmās, kurās tiek apmācīti ārvalstu studenti, kā arī programmās, kas realizē ES programmas starptautisko līgumu ietvaros paredzētās sadarbības ietvaros.
– Augstskolu likums nosaka, ka mācīt var tikai ES valodās – tas tādēļ, lai visi saprastu, ka Latvijā krievu valodā mācīt nevar pat ārzemniekus, – paskaidro Igors Pimenovs. – Šā iemesla dēļ valsts augstskolas zaudē konkurencē ar privātajām augstskolām, kurās drīkst mācīt krievu valodā! No 2000 ārvalstu studentiem 47% mācās krievu valodā. Šie studenti atbraukuši šurp mācīties no Krievijas, Ukrainas, Gruzijas – tātad, ārzemnieku vidū ir pieprasījums pēc mācībām Latvijā krievu valodā. Latvijas augstākajai izglītībai ir milzīga priekšrocība, salīdzinot ar konkurentiem citās Eiropas Savienības valstīs. Mūsu valstī strādā daudz speciālistu, kas prot mācīt ārvalstu studentus krievu valodā. Šādu iespēju nav ne Anglijā, ne Holandē.
Igors Pimenovs iesniedzis arī grozījumu, kas ļautu valsts augstskolām pašām brīvi izvēlēties mācību valodu maksas programmās.
– Ja visi studenti, kuri apgūst konkrētu programmu, apmaksā savas mācības, tad, pēc manām domām, jādod augstskolām pašām iespēju noteikt, kādā valodā šīs programmas ietvaros – atkarībā no pieprasījuma – veikt apmācību, – uzskata Igors Pimenovs.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.