Press "Enter" to skip to content

Valstij ir jāatrisina daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašnieku problēmas, kas nokļuvuši mājai piesaistīto zemes gabalu īpašnieku „gūstā”

– Tūkstošiem dzīvokļu īpašnieku privatizētajās dzīvojamās mājās ir kļuvuši par ķīlniekiem situācijai, kas absolūti nav radusies viņu vainas dēļ, – stāsta politiskās apvienības „Saskaņas centrs” Saeimas frakcijas deputāts Sergejs Dolgopolovs. – Zemes gabaliem, uz kuriem atrodas daudzdzīvokļu mājas, ir atradušies bijušie īpašnieki vai viņu mantinieki. Viņiem denacionalizācijas gaitā ir atdoti zemes gabali ar tiem piesaistītajām padomju laikā uzceltajām daudzdzīvokļu ēkām. Bet daudzdzīvokļu ēkas ir privatizēto dzīvokļu īpašnieku kopīpašums. Un tagad dzīvokļu īpašniekiem, pirmkārt, ir jāatlīdzina zemes saimniekam izdevumi par zemes nodokļa nomaksu 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības. Otrkārt, jāmaksā augsta zemes nomas maksa. Atbilstoši likumam, ja puses nevar vienoties par nomas maksas lielumu, tā ir 6% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības. Tādējādi ģimene, kas dzīvo standarta divu vai trīs istabu dzīvoklī, gadā ir spiesta maksāt papildus simtiem latu, bet atsevišķos gadījumos pat līdz 1000 latu gadā! Daudzām ģimenēm tās ir nesamaksājamas summas. Turklāt vairumā gadījumu dzīvokļu īpašnieki nevar arī izpirkt zemes gabalu – tam trūkst līdzekļu. Daudzi zemes gabalu īpašnieki pat netiecas tos pārdot – viņus šī situācija apmierina! Valsts uzdevums ir palīdzēt dzīvokļu īpašniekiem, kuri nonākuši šādā stāvoklī. Jo bezizejas situācijā viņi ir nokļuvuši tieši valsts pieņemto lēmumu rezultātā, kad bijušajiem īpašniekiem atdeva zemes gabalus, neaprēķinot, kādas būs šo lēmumu sekas.
Likumdošanas ceļā pazemināt nomas maksas „griestus”, kas patlaban noteikti 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pēc S.Dolgopolova teiktā, nav iespējams: tas izriet no Satversmes tiesas lēmuma.
– „Saskaņas centrs” uzskata, ka likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” ir jāievieš norma, kas uzdod Ministru kabinetam līdz 2011. gada 1. oktobrim iesniegt Saeimai likumprojektu, lai rastu risinājumu pašreizējai bezizejas situācijai. Līdz 2015. gada 1. janvārim valdībai ir jāatrod veids, kā saraut šīs zemes īpašnieku un daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašnieku piespiedu īpašumtiesiskās attiecības. Pat ja tas prasīs atbilstošo zemes gabalu atsavināšanu (izpirkšanu), – paskaidro Sergejs Dolgopolovs. – Mēs arī ierosinām likumdošanā ieviest normu, lai kaut pagaidām aizsargātu dzīvokļu īpašniekus no zemes īpašnieku patvaļas. Piemēram , ja puses nevar vienoties par nomas maksas lielumu, tad nomas maksu uz termiņu līdz pieciem gadiem, ņemot vērā visus apstākļus, nosaka tiesa.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.