Press "Enter" to skip to content

Rīgā ierodas arvien vairāk viesu no Krievijas

Pēc statistikas datiem, 2009. gadā Latviju apmeklējušo Krievijas iedzīvotāju skaits pieaudzis par 12%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Turpretī, ņemot vērā ekonomisko krīzi, uz tālākām valstīm Krievijas iedzīvotāji ceļo mazāk. Krievijas iedzīvotāji par 30% mazāk devušies uz Zviedriju, par 44,5% – uz Grieķiju, par 35% – uz Itāliju, par 30 % – uz Vāciju.

Interesanti, ka pieaug to Krievijas tūristu skaits, kuri Latviju apmeklē individuālos braucienos, neizmantojot tūrisma firmu starpniecību. Tādu tūristu skaits Rīgā palielinājies pat pieckārtīgi!

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.