Press "Enter" to skip to content

Procentiem no pensiju sistēmas 2. līmeņa kapitāla jābūt mantojamiem

Atbilstoši situācijai līdz 2010. gada 30. septembrim, pensiju sistēmas 2. līmenī iesaistījušies 1 118 652 cilvēki. Par obligātu tas tiek uzskatīts 641 091 nākamajam pensionāram, pārējie 477 561 cilvēki 2. līmenī iesaistījušies brīvprātīgi.
– Pensiju sistēmas 2. līmenī paredzēts, ka daļa no obligātajām sociālajām iemaksām tiek novirzīta nevis pašreizējo pensionāru pensiju izmaksai ( tā saucamais solidaritātes princips), bet gan tiek uzkrāta kā pensijas kapitāls. Katrs pensiju sistēmas 2. līmeņa dalībnieks pats izlemj, kā rīkoties ar šiem līdzekļiem – proti, izvēlas sev kapitāla pārvaldnieku (visbiežāk – banku), kura uzdevums ir vairot klienta kapitālu. Tādējādi pensiju sistēmas 2. līmeņa dalībnieka kapitāls veidojas no divām daļām – tieši no sociālo iemaksu summas un no procentiem, ko klientam nopelnījis pārvaldnieks, – paskaidro „Saskaņas centra” Saeimas frakcijas deputāts Andrejs Klementjevs. – Mēs uzskatām, ka gadījumos, kad pensiju sistēmas 2. līmeņa dalībnieks nav paspējis izlietot šo kapitālu, procentiem jābūt saņemamiem mantojumā viņa tuviniekiem. Pirmkārt, tāpēc, ka šī nauda būtībā nepieder valstij – kapitāla pieaugumu nodrošina pārvaldnieka darbība, bet pārvaldnieku izvēlas vienīgi pats kapitāla īpašnieks. Tāpēc atdot šo naudu valstij nav taisnīgi. Otrkārt, iespēja atstāt šos līdzekļus mantojumā būtu papildus stimuls, lai dalībnieki labprātīgi pievienotos pensiju sistēmas 2. līmenim. Mēs uzskatām, ka likumdošanas līmenī jānosaka – pensiju sistēmas 2. līmenī uzkrātie procenti var tikt nodoti mantojumā. Šajā gadījumā katrs dalībnieks varētu norādīt personu, kas mantos šos līdzekļus.
Pēc Andreja Klementjeva domām, ideāli būtu izveidot noteikumus, atbilstoši kuriem viss pensijas kapitāls – gan sociālās iemaksas, gan nopelnītie procenti – būtu nododams mantojumā.
— Bet mēs esam reālisti un saprotam, ka pašreizējā ekonomiskajā situācijā šādu scenāriju īstenot pagaidām ir sarežģīti. Valsts jau ir novirzījusies no sākotnēji plānotā grafika sociālo iemaksu proporciju izmaiņām starp pensiju sistēmas 1. un 2. līmeni. Pašlaik 2. pensiju līmenim tiek novirzīts ievērojami mazāk līdzekļu nekā tika plānots, kad šī reforma tika uzsākta. Ņemot vērā grūto ekonomisko situāciju, valsts faktiski „pagrābj” no pensiju sistēmas 2. līmeņa, lai nodrošinātu pensiju izmaksu pašreizējiem pensionāriem. Tomēr nākotnē, sociāli ekonomiskajai situācijai uzlabojoties, pensiju sistēmas 2. līmeņa kapitāla mantošanu ir jāiedibina praksē. Pagaidām jāpanāk, ka iespējams mantot to kapitāla daļu, kuru klientam nopelnījis pārvaldnieks.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.