Press "Enter" to skip to content

Parakstīts Rīgas un Amsterdamas sadarbības līgums

Līgumā paredzēts, ka abas pilsētas atbalstīs sadarbību starp Rīgas Brīvostu un Amsterdamas ostu, zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru un Amsterdamas Informācijas tehnoloģiju politikas departamentu e-pārvaldes jomā; Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Amsterdamas pilsētas Pieminekļu un arheoloģijas departamenta sadarbību, lai apmainītos ar zināšanām un pieredzi vēsturisko celtņu rekonstrukcijā un atjaunošanā; zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Rīgu un Amsterdamu sociālās integrācijas, minoritāšu politikas un nodarbinātības jautājumu jomā; atbalstīs zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Rīgas pilsētas policijas spēkiem un Amsterdamas pilsētas policijas spēkiem; kā arī veicinās konkrētus sadarbības projektus citās pašvaldības darba jomās.

Rīgas un Amsterdamas sadarbības līgums pirmo reizi tika noslēgts 2003.gada 22.maijā, pēc tam tas regulāri tiek pāratjaunots.

Ceturtdien vizītes laikā Rīgas domes priekšsēdētājs iepazinās ar Amsterdamas pilsētas mārketinga politiku, kā arī tūrisma un biznesa tūrisma politikas veidošanu. N.Ušakovs apmeklēja jaunuzcelto Amsterdamas pilsētas koncertzāli “Muziekgebouw”, kur tika iepazīstināts ar celtniecības gaitu, izmaksām un plānoto koncertzāles darbību.

Piektdien Rīgas domes priekšsēdētājs tiksies ar Amsterdamas Satiksmes un transporta departamenta vadību, kas iepazīstinās ar velosatiksmes organizēšanas politiku pilsētā, kā arī apmeklēs Amsterdamas tuneli un jaunas metro līnijas būvniecības vietu. Vizītes programmā ir arī jaunās Amsterdamas pilsētas bibliotēkas apmeklējums.

www.diena.lv

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.