Press "Enter" to skip to content

Krievvalodīgo organizāciju pārstāvjiem ir jāpiedalās Latvijas plašsaziņas līdzekļu stratēģijas izstrādē

7. janvārī notiks decembrī izveidotās Sabiedriskās konsultatīvās padomes pirmā sēde. Šādas struktūras izveidi nosaka jaunais Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums. Sabiedriskā konsultatīvā padome izstrādās priekšlikumus sabiedriskā radio un TV darba uzlabošanai. Sabiedriskās konsultatīvās padomes viedoklim būs rekomendējošs raksturs, tomēr šīs rekomendācijas Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei ir jāņem vērā. Sabiedriskās konsultatīvās padomes sastāvā iekļauti mediju jomas profesionāļi, zinātnieki, kā arī dažādu sabiedrisko organizāciju pārstāvji – sākot ar Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju, beidzot ar Latvijas Olimpisko komiteju un Latvijas Lauku sieviešu apvienību.

– Mēs augstu vērtējam to, ka padomes darbā tiek iesaistīti reģionu pārstāvji, kā arī Latgales nevalstiskās organizācijas, kas ieinteresētas savas valodas saglabāšanā, un televīzijas atbalsts tam ir ļoti svarīgs, – saka “Saskaņas centra” Saeimas frakcijas deputāts Boriss Cilevičs. – Tomēr mums nav saprotams, kāpēc, veidojot Sabiedrisko konsultatīvo padomi, tika pilnīgi ignorēts tas fakts, ka nacionālo plašsaziņas līdzekļu auditorija ietver arī nacionālo mazākumtautību pārstāvjus. Latvijas Radio un TV raida ne tikai latviešu, bet arī krievu valodā. Mēs esam pārliecināti, ka efektīvas attīstības stratēģijas izstrāde sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem nav iespējama, neņemot vērā šo faktoru. Tomēr Sabiedriskās konsultatīvās padomes sastāvā nav iekļauts neviens nacionālo mazākumtautību sabiedrisko organizāciju pārstāvis, neviens krievvalodīgo kopienas pārstāvis! Padomē praktiski nav cilvēku, kuriem būtu darba pieredze krievvalodīgajos plašsaziņas līdzekļos, kuri pārzinātu to specifiku. Uz krievvalodīgo auditoriju vērsto elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbība ir ļoti nozīmīga sabiedrības integrācijai. Bet integrācija – tā pirmām kārtām ir visu Latvijas iedzīvotāju iesaistīšana lēmumu pieņemšanā. “Saskaņas centrs” uzskata, ka Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju interešu un viedokļa ignorēšana nav pieļaujama un aicina paplašināt Sabiedriskās konsultatīvās padomes sastāvu, iekļaujot tajā autoritatīvus krievu un citu nacionālo minoritāšu nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.