Press "Enter" to skip to content

Jāpalielina sociālās garantijas tiem, kas cietuši, veicot darba pienākumus

– Pie „Saskaņas centra” bija vērsusies Dokeru arodbiedrība, savā vēstulē norādot, ka mūsu valstī daudzos uzņēmumos darbinieki gūst traumas tāpēc, ka nav pienācīgu darba drošības apstākļu. Dokeri lūdza izdarīt likumos grozījumus, lai palielinātu sociālās garantijas tiem darbiniekiem, kuriem nākas gadiem ilgi ārstēties, – stāsta „Saskaņas centra” 10. Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Agešins. – Mēs esam sagatavojuši atbilstošus grozījumus. Pašlaik darbinieks, kam ir slimības lapa, saņem pabalstu 80% apmērā no darba algas, bet mēs piedāvājam no nākamā gada 1. janvāra pabalstu izmaksāt 100% apmērā. Tas būtu taisnīgi. Turklāt sociālo garantiju palielināšana ir arī metode, kā cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Jo lielākas ir sociālās garantijas, jo lielāka ir darbinieku motivācija pieprasīt darba devējam darba algu maksāt godīgi, nevis „aploksnē”.
Saeimas „Saskaņas centra” frakcijas deputāts Artūrs Rubiks savukārt norāda, ka sagatavoti arī grozījumi, kas attiecas uz pabalstu apmēru darbaspēju zaudējuma gadījumā.
– Pašlaik likums nosaka, ka atkarībā no Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas slēdziena apdrošinātai personai tiek izmaksāta atlīdzība par darbaspēju zaudējumu. Šīs atlīdzības apmērs tiek noteikts procentos no darba algas, par kuru veiktas sociālās iemaksas. Piemēram, ja darbaspējas zaudētas par 100%, tiek izmaksāti 80% no algas, ja darbaspējas zaudētas par 50 – 79%, izmaksā līdz 65% algas, – paskaidroja Artūrs Rubiks. – Mūsu priekšlikums ir no 1. janvāra izlīdzināt darbaspēju zaudējumu procentu ar procentiem no algas, ko izmaksā kā pabalstu. Tādā veidā pabalsts palielināsies, kas paaugstinās sociālo garantiju apjomu.
Jautājums par likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” grozījumu nodošanu komisijām iekļauts Saeimas 9. jūnija plenārsēdes darba kārtībā.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.