Press "Enter" to skip to content

Jānis Urbanovičs parakstīja memorandu ar Ķīnas komunistisko partiju

Forums tika svinīgi atklāts 16.maijā . Foruma diskusijas notika visas trīs dienas – laikā no 16. līdz 18.maijam. Temati biji sekojoši: „Ekonomiskās un sociālās attīstības virzība Ķīnā un Eiropā tuvāko 5-20 gadu laikā”, „Saskarsmes punkti starp Eiropu un Ķīnu: stratēģijas un jaunas sadarbības iespējas”, „Mūsdienu situācija un nākotnes perspektīvas Ķīnas-Eiropas tirdzniecībā un ekonomiskajā sadarbībā”.
Vizītes gaitā Jānis Urbanovičs parakstīja Memorandu par sadarbību starp Ķīnas Komunistisko partiju un Latvijas Sociāldemokrātisko partiju „Saskaņa”. Memorandā minēts, ka starppartiju sakari ir svarīga sastāvdaļa Ķīnas-Latvijas attiecībās. Tie veicina draudzību starp abu valstu tautām un katras labklājības attīstību.
Abu pušu nolūkos ir veikt regulāru delegāciju apmaiņu, sekmēt divpusīgu tirdzniecības-ekonomisko, humanitāro un starpreģionālo sadarbību, kā arī stimulēt un atbalstīt sadarbības attīstību starp „smadzeņu centriem” un partiju jaunatnes organizācijām.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.