Press "Enter" to skip to content

Izveidots portāls www.apkaimes.lv

Portāla www.apkaimes.lv izveide ir daļa no Pilsētas attīstības departamentā realizējamā apkaimju projekta., kura mērķis ir uzlabot saikni starp pilsētas attīstības plānošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šobrīd vienkopus tiek apkopoti detalizēti dati par katru pilsētas apkaimi – Bolderāju, Bieriņiem, Mežaparku, Purvciemu – kopā par 58 apkaimēm. 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments apkaimes jēdzienu skaidro kā piemērota lieluma apdzīvotu vidi, kam ir sava identitāte un raksturs, kas izriet no apbūves veida, fiziskajām robežām, ainavas un iedzīvotāju kopības izjūtas.

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītājs Sergejs Dolgopolovs: „Jāatzīst, ka Rīgā 21.gadsimtā aizvien pastāv apkaimes, kur nav centralizētas kanalizācijas un kuras ir vāji nodrošinātas ar sabiedrisko transportu. Šāda situācija nedrīkst saglabāties ilgtermiņā. Apkaimju projekts ir vērsts uz šīs problēmas apzināšanu un risināšanu, kā arī ar šī projekta palīdzību esam iecerējuši veicināt informācijas apmaiņu starp pašvaldību un iedzīvotājiem, starp speciālistiem un lēmējvaru.”

Projekta ietvaros paredzēts veidot publisku diskusiju par Rīgas pilsētas apkaimju jeb mikrorajonu attīstības iespējām, rīdzinieku piederības sajūtas veicināšanu noteiktai pilsētas teritorijai, par iedzīvotāju līdzdalības un iesaisties sekmēšanu pilsētplānošanas procesos, darbojoties apkaimju līmenī, kā arī pašvaldības un nevalstisko organizāciju lomu apkaimju stiprināšanas procesā. Jāpiebilst, ka apkaimes nav iecerētas, kā administratīvas vienības. Apkopotā informācija par tām kalpos kā priekšnoteikums Rīgas pilsētas investīciju politikas izstrādei, kas atbilst līdzsvarotas attīstības interesēm.

Paredzēts, ka portālā www.apkaimes.lv ievietoto informāciju varēs izmantot savām vajadzībām visdažādākās mērķgrupas – iedzīvotāji, dažādu nozaru speciālisti, nevalstiskās organizācijas, studenti, politiķi u.c. Iecerēts, ka apkopoto informāciju par katras apkaimes īpašībām, izmantos arī zemju īpašnieki un projektu pasūtītāji, līdz ar savu ieceru realizāciju, ņemot vērā vietas (apkaimes) kultūrvēsturisko, sociālo un ģeogrāfisko kontekstu. Ar laiku portālā plānota regulāra statistisko datu un aktuālu norišu atjaunošana. Portālā izveidots forums, kurā diskusiju veidā, katrs var meklēt domubiedrus sev interesējošā apkaimē.

Šobrīd portāls darbojas testa režīmā un visi tā apmeklētāji ir aicināti izteikt savu viedokli un priekšlikumus, kā arī sūtīt informāciju par apkaimēs notiekošām aktivitātēm uz e-pasta adresi apkaimes@riga.lv .

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.