Press "Enter" to skip to content

Ekonomikas komiteja: jāizdara tā, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu izdevīgi maksāt nodokļus


Labvēlīgu augsni ēnu ekonomikas attīstībai rada iedzīvotāju attieksme. Vairāk par 50% iedzīvotāju attaisno nodokļu nemaksāšanu un algu saņemšanu aploksnēs.
Patreiz valdība cīnās ar sekām, nevis ar ēnu ekonomikas rašanās cēloņiem.
Ir nepieciešams veikt izmaiņas nodokļu apmēros un to iekasēšanas procesos, kā arī uzraudzības iestāžu darbības metodēs, radot tādus apstākļus, lai uzņēmējiem strādāt pelēkajā sektorā būtu neizdevīgi.
Nepieciešams samazināt nodokļus, kurus uzņēmēji izvairās maksāt izmantojot nodokļu optimizācijas shēmas (PVN un VSAOI).
Šo nodokļu samazināšanas rezultātā ne tikai samazināsies produktu un pakalpojumu cenas, kā rezultātā būtiski atvieglotos iedzīvotāju dzīves apstākļi, bet arī radīsies labvēlīgi konkurences apstākļi Latvijā ražotās produkcijas noietam pasaules tirgū.
Nodokļu likmju samazināšanas rezultātā sarukušie nodokļu ieņēmumi kompensēsies palielinoties legālo ienākumu apmēram no kura tiek maksāti nodokļi, ēnu ekonomikas īpatsvara samazināšanas rezultātā.
Patreiz, kad PVN likme ir 22%, nodokļi tiek iekasēti tikai no 60% darījumu, kurus uzņēmēji ir godīgi deklarējuši. Iekasēto nodokļu apmērā tas ir identiski situācijai, ja PVN būtu 16,5%, bet tiktu iekasēts no 80% darījumu, ko godīgi ir deklarējuši uzņēmēji.
Vienlaicīgi ar nodokļu samazinašanu ir nepieciešams palielināt sodus par izvairīšanos no nodokļu nomaksas.
Nepieciešams stingrāk kontrolēt:
1. Lielos uzņēmumus. Sevišķi tos, kuriem ir monopolstāvoklis, vai tuvs tam, attiecīgajā jomā.
2. Naudas līdzekļu izlietojumu iepirkumos Valsts pārvaldes struktūrās.
3. Eiropas fondu naudas līdzekļu izlietojumu.
Tieši iepriekš minētajos gadījumos bieži novērojams augsts korupcijas risks, piemēram kukuļdošana, kuras realizēšanai ir nepieciešami naudas līdzekļi, kas bieži ir radušies tieši ēnu ekonomikas sektorā.
Par prioritāti ir jākļūst cīņai ar liela apmēra pārkāpumiem, nevis jātērē valsts līdzekļi un darbaspēks (VID, Muitas iestāžu) cīņā ar Latvijas iedzīvotāju izdarītajiem sīkajiem pārkāpumiem.
Nepieciešams veikt VID reorganizāciju, samazinot birokrātiju VID darbā un samazinot administratīvo aparātu. Vienlaicīgi, palikušajiem (labākajiem un zinošākajiem) darbiniekiem ir nepieciešams palielināt sociālās garantijas un ieviest prēmēšanas sistēmu par sekmīgi atklātajiem noziegumiem nodokļu jomā.
Tāpat ir nepieciešams nostiprināt Muitas robežkontroles struktūras lai cīnītos ar kontrabandu lielos apmēros.
Par būtisku apstākli cīņā ar ēnu ekonomiku ir jākļūst sabiedrības informēšanai:
1. Par ēnu ekonomikas dalībnieku saņemtajiem sodiem (tiesu lēmumi).
2. Par iekasēto nodokļu izlietojumu.
3. Par iespējām informēt attiecīgās iestādes, ja iedzīvotāju rīcībā ir ziņas par noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu jomā.
Latvijā ir jāizveido sistēma, lai iedzīvotāji gribētu un viņiem būtu izdevīgi maksāt nodokļus pilnā apmērā, nevis izdomāt jaunas metodes kā izvairīties no nodokļu nomaksas.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.