Press "Enter" to skip to content

Darbinieku tiesības ir jāievēro

2009.gada 3.martā Rīgas dome pieņēma lēmumu “Par Rīgas domes Vides departamenta reorganizāciju”. Rezultātā Rīgas domes Vides departaments pārtrauks savu darbību un tā funkcijas tiks nodotas Rīgas domes Komunālajam departamentam. 

Rīgas reģiona Pašvaldību darbinieku arodbiedrība norāda, ka Rīgas pilsētas pašvaldība, veicot reorganizāciju, ignorēja Darba likuma 11.panta normas. 

“Darba likuma 11.panta 2.punkts paredz, ka darbiniekiem ir tiesības savlaicīgi saņemt informāciju un konsultēties ar darba devēju, pirms tas pieņem tādus lēmumus, kuri var skart darbinieku intereses, it īpaši lēmumus, kuri var būtiski ietekmēt darba samaksu, darba apstākļus un nodarbinātību uzņēmumā. Tas netika ievērots”, – stāsta PPA “Saskaņas Centrs” dalībpartijas “Sociāldemokrātiskā partija-SDP” ģenerālsekretārs Aivars Siliņš. “Vides departamenta reorganizācijas rezultātā bez darba paliks cilvēki, kuru profesionālā kompetence nav apšaubāma. Protams, mēs saprotam, ka pašvaldībām, tai skaitā Rīgas domei, ir jāmeklē līdzekļu ekonomijas iespējas.” 

Viens no tādiem lēmumiem var būt Rīgas pilsētas administratīvā aparāta reforma. Tajā pat laikā mēs uzskatām, ka nekāda ekonomiskā krīze nevar būt par iemeslu Darba likuma ignorēšanai. Diemžēl šodien Darba likums tiek pārkāpts sistemātiski, netiek ievērotas ar likumu noteiktās darbinieku pārstāvja tiesības. Lēmumu pieņemšanā valda liela visatļautība. Par to liecina sūdzību skaits, kas tiek saņemtas arodbiedrībās.Arodbiedrība piedāvāja Rīgas pilsētas vadībai, domes priekšsēdētāja Jāņa Birka un priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Dineviča personā, domstarpības risināt sarunu ceļā, taču saņēma striktu noraidījumu.

„Rīgas reģiona Pašvaldību darbinieku arodbiedrības priekšlikumi uzsākt sociālo dialogu Rīgas domē ir noraidīti vairākkārt, klaji demonstrējot nevēlēšanos ievērot likuma prasības. Rīgas domes administrācijas vadība pastāvīgi manipulē ar terminu „darba devējs”, izvairoties no atbildības par prettiesikā veidā pieņemtiem lēmumiem. Arodbiedrībai un Rīgas domes darbiniekiem nav saprotama atbildīgo amatpersonu rīcība, kas vērsta uz sociālā konflikta izraisīšanu, neiesaistot arodbiedrību lēmumu pieņemšanas procesos un nepieņemot to kā līdzvērtīgu sarunu partneri.

Šādos apstākļos arodbiedrība bija spiesta vērsties tiesā pret Rīgas pilsētas municipalitāti, lai pierādītu, ka mēs dzīvojam tiesiskā valstī, kurā „Viens likums, viena taisnība visiem””, tā situāciju raksturo Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Dace Kaminska.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.