Press "Enter" to skip to content

Rīgai vajadzīga laba arhitektūra un pārdomāti pilsētbūvnieciskie risinājumi

– Kaut arī iepriekšējo gadu būvniecības bums pašlaik ir pierimis, tomēr Rīgas attīstības jautājumi savu aktualitāti nezaudē. Gan pilsētas plānotājiem, gan arhitektiem un pašvaldībai kopīgi jāstrādā pie Rīgas tālākās attīstības plāniem. Un tieši pašlaik ir papildus iespēja pārdomāk strādāt pie šiem jautājumiem – uzskata S. Dolgopolovs.

Pilsētas galvenais arhitekts Jānis Dripe iepazīstināja klātesošos ar pilsētas centrālās daļas un Daugavas kreisā krasta attīstības iecerēm. Izskanēja arī vairāki konkrēti priekšlikumi darbam pie pilsētas attīstības plāna un nepieciešamiem grozījumiem vairākos normatīvajos dokumentos. Tika norādīts, ka viena no lielākajām problēmām ir arhitektu un pilsētplānotāju ieceru saskaņošana ar pilsētas infrastruktūras un transporta tīkla attīstības iespējām.

– Rīga tikai tad attīstīsies harmoniski, ja attīstības plānu pamatā būs laba arhitektūra un pārdomēti pilsētbūvnieciskie risinājumi. Tas arī būs Pilsētas attīstības komitejas darba pamatprincips, – pēc tikšanās teica komitejas priekšsēdētājs.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.