Press "Enter" to skip to content

Pašvaldības un Valsts policijai sadarbojoties, var risināt daudzas svarīgas problēmas

Kā vienu no svarīgiem jautājumiem domes priekšsēdētājs minēja atļauto narkotisko vielu tirdzniecību. Viņš aicināja ministriju sadarboties un izstrādāt priekšlikumus aizliegto vielu saraksta papildināšanai. Rīgā šī problēma ir ļoti aktuāla un no bērnu vecāku un skolu pedagogu puses bieži skan sūdzības par to, ka bērniem ir iespēja iegādāties vielas, kuras ar likumu nav aizliegts tirgot, bet kuras iedarbojas tāpat kā aizliegtās narkotiskās vielas.

Puses vienojās, ka Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju sagatavos priekšlikumus aizliegto vielu saraksta papildināšanai, savukārt pašvaldības policija sniegs informāciju par vietām Rīgā, kur šādas vielas ir iespējams iegādāties.

Nils Ušakovs arī pateicās iekšlietu ministrei par sadarbību cīņā ar negodīgajām izklaides iestādēm, kurās tiek apkrāpti tūristi. Pateicoties šai sadarbībai, ir veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kas ļauj efektīvāk cīnīties pret šo parādību.

Tika apspriests arī jautājums par pašvaldības policijas darbinieku atalgojumu un sociālajām garantijām. Pašlaik valsts normatīvie akti liedz iespēju veikt pašvaldības policijas darbinieku medicīnisko un dzīvības apdrošināšanu, kā arī neparedz pabalstus gadījumiem, ja policisti gūst miesas bojājumus, pildot pienākumus, atšķirībā no Valsts policijas darbiniekiem. Tāpat kā Valsts policijas darbinieku, arī pašvaldības policijas darbinieku veselība un dzīvība ikdienā veicot darba pienākumus tiek pakļauta riskam, tāpēc ir svarīgi panākt šīs sociālās garantijas. Domes priekšsēdētājs un ministre vienojās par nepieciešamību risināt šo jautājumu un sadarbojoties izstrādāt priekšlikumus izmaiņām likumdošanā.

Puses arī vienojās par sadarbību, izstrādājot priekšlikumus kritērijiem, pēc kādiem tiktu pieņemti darbā pašvaldības policijas darbinieki.

Sarunā piedalījās arī Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais, Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Geduševs un Valsts policijas priekšnieks Valdis Voins.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.