Press "Enter" to skip to content

Par mums

Mūsu vērtības

SC nosaka mērķus un politisku uzdevumu risināšanas līdzekļus, savu politisko pozīciju, vadoties no šādām augstākajā prioritātēm (vērtībām):

  • cilvēka veselība,
  • ģimene,
  • darbs,
  • starpetniskā saskaņa,
  • Latvijas politiskā un ekonomiskā neatkarība.

Mūsu mērķis

SC mērķis – sociāli atbildīgas valsts politikas īstenošana un sociāli atbildīgas ekonomikas izveidošana, kas jebkuros ārpolitikas, ārējās ekonomikas nosacījumu apstākļos un nemainīgi sekojot mūsu vērtībām, nodrošinātu ilgtermiņa noturīgu sabiedrības attīstību un katra valsts iedzīvotāja labklājību.